Usługi

usługi dla farmacji i firm farmaceutycznychPosiadamy doświadczenie w doradztwie technologicznym dla rynku farmaceutycznego oraz praktykę we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań informatycznych, wspierających inicjatywy i strategie naszych Klientów.

Znajomość specyfiki funkcjonowania rynku farmaceutycznego w połączeniu z doświadczeniem projektowym i znajomością najnowszych technologii informatycznych pozwala nam na proponowanie nowoczesnych, rozwojowych, a jednocześnie uzasadnionych ekonomicznie rozwiązań, dopasowanych do konkretnych potrzeb Klienta.

Naszym zadaniem jest usprawnienie procesów w przedsiębiorstwie oraz zapewnienie wsparcia i doradztwa w przygotowaniu i realizacji informatycznej części projektów, przynoszących wymierne korzyści dla funkcjonowania całej firmy lub jej działów.

Obsługa i automatyzacja programów lojalnościowych i promocyjnych
Rynek farmaceutyczny jest typowym przykładem rynku nasyconego, gdzie programy lojalnościowe kierowane do bezpośrednich i pośrednich odbiorców wykazują się dużą skutecznością w porównaniu z innymi akcjami marketingowymi i przynoszą wymierne efekty przy umiarkowanym koszcie jednostkowym. Automatyzacja programów lojalnościowych pozwala na obniżenie kosztów kampanii przy jednoczesnym zwiększeniu jej atrakcyjności, zasięgu i współczynnika dotarcia.
Analiza, integracja i przetwarzanie danych
Jakość, ilość i stopień integracji gromadzonych danych, jak również możliwość ich przetwarzania, analizowania i tworzenia dedykowanych raportów wpływają bezpośrednio na konkurencyjność przedsiębiorstwa oraz szybkość i trafność decyzji biznesowych. Pomagamy naszym Klientom zwiększyć efektywność przetwarzania i stopień wykorzystania dostępnych informacji.
Projekty, wdrożenia i integracja systemów informatycznych
Prawidłowe planowanie struktury, funkcjonalności oraz wynikowy dobór konkretnych rozwiązań systemów informatycznym jest kluczowym elementem zapewnienia nowoczesności technologicznej firmy przy zoptymalizowanych kosztach i wysokim współczynniku zwrotu inwestycji (ROI).
Doradztwo i usługi internetowe
Internet staje się nowym, istotnym medium marketingowym dla szeroko pojętego sektora farmaceutycznego. Jego rola w kampaniach marketingowych stale wzrasta. Prawidłowe wykorzystanie potencjału Internetu jako medium reklamowego wymaga szerokiej wiedzy, doświadczenia oraz zaawansowanego zaplecza technologicznego. Pomagamy w zwiększeniu skuteczności dotarcia do preferowanych grup docelowych i utrzymaniu lojalności odbiorców, przy zachowaniu niskich kosztów akcji marketingowych i zwiększeniu stopy zwrotu z inwestycji.
Audyty rozwiązań i infrastruktury IT
Usługi audytowe pozwalają na dogłębną analizę stanu i wykorzystania systemów informatycznych - zarówno od strony systemowej jak i aplikacyjnej. Pozwalają zoptymalizować wykorzystanie infrastruktury IT, współpracę jej poszczególnych elementów oraz zmniejszyć ryzyko biznesowe związane z inwestycjami w modernizację lub rekonfigurację systemów IT i wdrożenia najnowszych technologii.
Outsourcing serwisu i usług IT
Outsourcing administracji i serwisu infrastruktury informatycznej ma na celu odciążenie lokalnych działów IT oraz zminimalizowanie nakładów finansowych i czasowych Klienta ponoszonych na utrzymanie w ruchu, dobór oraz rozwój nowoczesnych systemów informatycznych firmy. Zapewnia zwiększenie jakości i efektywności obsługi użytkowników.

Szukaj w serwisie

Newsletter