Outsourcing serwisu i usług IT

Oferujemy pełen zakres usług serwisowych poparty wieloletnią praktyką i wysokimi kwalifikacjami naszych pracowników. Zapewniamy naszym Klientom serwis dostosowany do ich wymagań – zarówno pod względem ekonomicznym, szybkości reakcji na zgłaszane problemy jak i indywidualnych potrzeb.

Gwarantujemy utrzymanie infrastruktury informatycznej na najwyższym poziomie, zapewniającym zmniejszenie awaryjności, zwiększenie wydajności oraz wysokie bezpieczeństwo systemów.

Oferujemy:

Asysta techniczna

Umożliwia uzyskanie dostępu do wysokiej klasy specjalistów w celu realizacji pojedynczych zleceń wdrożeniowych oraz okresowych przeglądów utrzymaniowych wdrożonych systemów. Zmniejsza nakłady bieżące na utrzymanie lokalnych działów IT, dostarczając specjalistów z poszczególnych dziedzin tylko w momentach, gdy są niezbędni. Zapewnia dostępność wysoko wykwalifikowanej kadry informatycznej stosownie do potrzeb.

Stałe Umowy Serwisowe

zapewniają kompleksową obsługę informatyczną sieci, serwerów oraz wsparcie użytkowników końcowych z gwarantowanymi czasami reakcji serwisu. Umożliwiają zastąpienie lub zredukowanie istniejącego działu IT oraz zwiększenie jakości wsparcia informatycznego. Uniezależniają Klienta od urlopów i zwolnień własnych pracowników.

Szukaj w serwisie

Newsletter