Obsługa i automatyzacja programów lojalnościowych i promocyjnych

programy lojalnościowe, promocyjne, marketing internetowyProgramy lojalnościowe są atrakcyjną formą pozyskiwania oraz utrzymania kontaktu z odbiorcami treści.

Istotnym czynnikiem podczas procesu programu lojalnościowego jest budowanie zaufania Odbiorców poprzez dobrą i profesjonalną obsługę oraz dostarczanie atrakcyjnych treści. Uzyskanie wymaganego poziomu satysfakcji Odbiorcy przy tradycyjnym sposobie obsługi programów lojalnościowych wymaga dodatkowych znacznych nakładów na masową obsługę Klientów, często zlecania części pracochłonnych zadań zewnętrznym dostawcom usług.

Użycie dedykowanych narzędzi i technologii automatyzujących obsługę dużej liczby Odbiorców eliminuje znaczną część wymaganych nakładów, przyspiesza proces obsługi i tworzenia akcji promocyjnych, zwiększa poziom satysfakcji Odbiorców oraz umożliwia masowe wykorzystanie tańszej, elektronicznej drogi komunikacji z Klientami.
Istotnym czynnikiem jest również możliwość objęcia programem lojalnościowym znacznie większej liczby Odbiorców, gdyż – w odróżnieniu od tradycyjnego sposobu – nakład pracy oraz środków niezbędnych na obsługę programu w niewielkim stopniu zależy od liczby Klientów programu.
Dodatkowym zyskiem jest lokalne posiadanie pełnej bazy Odbiorców programów, jak również informacji o ich reakcji na akcje marketingowe. Stanowi to cenne źródło danych dla Działów Marketingu i Sprzedaży, wykonujących analizy opłacalności i skuteczności poszczególnych akcji promocyjnych.

Pomagamy w tworzeniu strategii programów lojalnościowych i akcji promocyjnych oraz dostosowaniu ich do wykorzystania w Internecie. Dostarczamy sprawdzone narzędzia automatyzujące akcje promocyjne i programy lojalnościowe oraz umożliwiające rozszerzenie planowanych działań o nowe elementy.

Wśród najczęściej wykorzystywanych znajdują się:

Szukaj w serwisie

Newsletter