Rozwiązania dla firm farmaceutycznych

Utrzymanie wysokiej pozycji rynkowej wymaga innowacyjnego podejścia zapewniającego podniesienie skuteczności działań w różnych obszarach funkcjonowania firmy.

Systemy informatyczne dopasowane do specyfiki firmy i rynku, pozwalają na ograniczenie kosztów organizacji, przy jednoczesnym zwiększeniu efektywności oraz szybkości reakcji na trendy rynkowe i działania konkurencji.

Prawidłowo zaplanowany i zaimplementowany przepływ informacji wewnątrz firmy, dostosowanie systemów IT do struktury organizacyjnej, prawidłowe wykorzystanie dostępnych narzędzi analitycznych i marketingowych pozwalają obniżyć pracochłonność operacji pośrednio związanych z podstawową działalnością firmy oraz dokładniej i szybciej wykonać zakładane cele.

Rozwiazania dla farmacji, portale medyczne i produktowe, przetwarzanie danych, systemy raportowania, intranety, ekstranety, aplikacje, uslugi dla sektora farmaceutycznego

Nasze rozwiązania pozwalają na:

Gama rozwiązań CCA specjalizowanych dla firm farmaceutycznych zawiera:

Medical Intranet

Rozwiązanie specjalizowanego Intranetu firmy farmaceutycznej. Stanowi główny punkt dostępu do danych, raportów, plików i prezentacji firmy w ustandaryzowany sposób. Dostęp do danych, poszczególnych działów i artykułów jest personalizowany pod względem konkretnego odbiorcy lub grupy. Pozwala na stworzenie repozytorium dokumentów oraz umożliwia integrację w portalu systemów analitycznych i raportujących.

Platforma WebLearning

Specyfika pracy zdalnej Przedstawicieli Medycznych, wynikające z niej problemy organizacyjne i wysokie koszty szkoleń stacjonarnych, gwarantuje wysoką stopę zwrotu z inwestycji w systemy typu Web-Learning. Pozwalają one na systematyczne szkolenie pracowników zdalnych w dogodnym dla nich czasie i miejscu. Mniejsze koszty pojedynczego szkolenia przekładają się na zwiększenie liczby oraz częstotliwości szkoleń, zwiększając kompetencje i efektywność pionu sprzedaży.

System importu i przetwarzania danych

Umożliwia import danych sprzedażowych firmy IMS do struktur płaskich i integrowanie ich z innymi danymi posiadanymi przez firmę, z uwzględnieniem późniejszego wykorzystania przez systemy analityczne i raportujące.

System Analiz Marketingowych

Automatyzuje tworzenie raportów sprzedaży i marketingowych, personalizowanych względem zakresu danych, regionów, typów tabel i wykresów, koszyka produktów, specjalizacji i grupy docelowej. Dedykowany do dystrybucji raportów na podstawie danych dostarczanych przez firmę IMS Health.

System Analizy Wiedzy Pracowników

Dostarcza zaawansowanych narzędzi umożliwiających redukcję kosztów i czasu przeprowadzania okresowych testów wiedzy pracowników (w tym Przedstawicieli Medycznych). Umożliwia przeniesienie akcji sprawdzających wiedzę do Internetu, uniezależniając czas i miejsce wykonywania testu. Zapewnia analizę postępów pracowników i grup w czasie. Pozwala na stworzenie i usystematyzowanie bazy wiedzy o produktach firmy.

System badania opinii zwrotnej sonda360
Wspiera proces badania typu feedback 360. Automatyzuje proces definiowania kompetencji i pytań, definiowania zależności pomiędzy uczestnikami, przeprowadzania ankiet oraz agregowania wyników i tworzenia raportu końcowego. Wszystkie etapy mogą być przeprowadzane zdalnie - przy wykorzystaniu Internetu.
Portale i strony produktowe

Narzędzia zapewniające redukcję kosztów budowy i utrzymania portali produktowych, portali tematycznych, stron leków OTC i Rx. Zapewniają mechanizmy tworzenia odmiennych informacyjnie stron dla lekarzy, farmaceutów i pacjentów. Pozwalają na analizę aktywności odbiorców i przeprowadzanie dodatkowych działań marketingowych oraz programów lojalnościowych.

Portale korporacyjne i ekstranety

Narzędzia automatyzujące proces tworzenia i zarządzania portalami i stronami www. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi użytkownika pozwalają na zarządzanie portalem użytkownikom nieposiadającym wiedzy programistycznej. Szeroki zakres funkcjonalności umożliwia tworzenie wydzielonych fragmentów portalu (ekstranetu), przeprowadzanie akcji marketingowych (newslettery, formularze rejestracyjne i kontaktowe), publikowanie treści multimedialnych (audio, video, galerie, prezentacje flash) oraz analizę zachowań i zainteresowań odbiorców.

Szukaj w serwisie

Newsletter