Portale korporacyjne i ekstranety

System zarządzania treścią CCA WideCMS umożliwia szybsze i tańsze tworzenie, wdrażanie oraz uaktualnianie treści stron WWW, portali korporacyjnych i ekstranetów o krytycznym znaczeniu dla Firmy, nie wymagając zlecania związanych z tym prac firmom zewnętrznym.

Zmniejsza to koszty obsługi portali, jak również pozwala na szybsze publikowanie nowych treści, zmian istniejących oraz usuwania lub blokowania wyświetlania informacji zbędnych. Umożliwia również pracę całego zespołu nad wyglądem i zawartością portalu, przy jednoczesnej możliwości przydzielenia poszczególnym redaktorom uprawnień do edycji tylko określonych fragmentów portalu (np. redaktorzy z działu HR edytują tylko dział ofert pracy, z działu medycznego - tylko informacje odnośnie leków itp.). portale korporacyjne, ekstranety, zarządzanie treścią

Intuicyjny interfejs użytkownika panelu administracyjnego portalu pozwala na edycję treści i zawartych w serwisie informacji użytkownikom nie posiadającym wiedzy programistycznej ani znajomości języka HTML. Zaawansowany edytor typu WYSiWYG (What You See is What You Get) umożliwia bieżącą kontrolę wyglądu wstawianych artykułów. Możliwa jest publikacja plików oraz treści multimedialnych (w tym audio, video, prezentacji flash) bezpośrednio z panelu administracyjnego. Zmiana informacji w systemie opatrzona jest identyfikatorem użytkownika, wykonującego zmiany - istnieje więc możliwość analizy aktywności redaktorów.

Bezpieczny i elastyczny system przydzielania uprawnień umożliwia tworzenie witryn firmowych posiadających wydzielone treści dostępne tylko dla uprawnionych użytkowników (pracowników, firm współpracujących, lekarzy itp). Zaawansowane mechanizmy wyszukiwania pozwalają na wyszukiwanie treści z uwzględnieniem uprawnień danego odbiorcy.

Moduł layoutów umożliwia wybór sposobu prezentacji treści artykułu, co pozwala na natychmiastową zmianę wyglądu bez konieczności zmian programistycznych. Zapewnia to zwiększenie atrakcyjności witryny oraz możliwość dopasowania sposobu wyświetlania do wprowadzanej treści. Jednocześnie zmiana wyglądu zewnętrznego portalu nie wymaga ingerencji w treść artykułów, co upraszcza i przyspiesza proces zmiany wizerunku graficznego portalu.

Moduł biuletynu (newsletter) umożliwia rozsyłanie masowej korespondencji do zarejestrowanych użytkowników. Istnieje możliwość testowego wysłania biuletynu przed wysyłką finalną w celu kontroli wyglądu lub akceptacji.

Moduł formularzy umożliwia tworzenie formularzy rejestracyjnych i kontaktowych oraz umieszczanie ich na wybranych stronach. W intuicyjny sposób można szybko stworzyć formularz rejestracji uczestnictwa użytkownika na konferencji, czy formularz kontaktu z działem odpowiedzialnym za określony produkt. Wszelkie historyczne dane wpisywane przez użytkowników w formularzach przechowywane są przez system w celu późniejszej kontroli lub analizy.

Moduł statystyk umożliwia analizę wejść na strony portalu, ich źródeł (np. wyszukiwanie frazy w wyszukiwarce internetowej), artykułów przeglądanych przez odbiorców oraz pobieranych plików. Dane te są przydatne dla działów marketingu w celu analizy oglądalności poszczególnych informacji i zainteresowań odbiorców.

Dzięki mechanizmom wspomagającym pozycjonowanie istnieje możliwość wpływu na pozycję portalu w wyszukiwarkach dzięki odpowiedniemu doborowi meta-tagów i aliasów.

Modułowa budowa systemu CCA WideCMS umożliwia rozszerzanie systemu o nowe funkcjonalności oraz integrację z istniejącymi aplikacjami czy źródłami danych.

Szukaj w serwisie

Newsletter