System Analizy Wiedzy Pracowników

Celem systemu jest automatyzacja procesu sprawdzania wiedzy pracowników (w tym Przedstawicieli Medycznych) i uniezależnienia procesu od miejsca i czasu wykonywania testów.

Ze względu na specyfikę pracy Przedstawicieli Medycznych i ich miejsca pracy (cały kraj) - proces podnoszenia kwalifikacji oraz sprawdzania wiedzy jest kosztowny, a jego przeprowadzenie - czasochłonne i skomplikowane logistyczne. analiza wiedzy przedstawicieli handlowych i medycznych

Wdrożenie Systemu Analizy Wiedzy pozwala na zaplanowanie oraz sprawne przeprowadzenie testu wiedzy u Przedstawicieli Medycznych w sposób najmniej wpływający na ich podstawowe zadania oraz najmniejszym kosztem.

System pozwala również na budowę dobrze usystematyzowanej bazy wiedzy o produktach firmy oraz tematach związanych, która może być wykorzystana w tradycyjnych (papierowych) kwalifikacyjnych/okresowych testach wiedzy oraz przez systemy typu eLearning.

Historyczne dane z przeprowadzonych testów - dostępnych dla poszczególnych pracowników jak i zespołów - mogą służyć do okresowej ewaluacji pracowników, kontroli postępów przyswajania wiedzy jak również jako dodatkowy wskaźnik dla systemów analitycznych np. przy porównaniach z wynikami sprzedaży.

Korzyści płynące z wdrożenia Systemu Analizy Wiedzy:

Najważniejsze cechy Systemu Analizy Wiedzy:

Szukaj w serwisie

Newsletter