2007.02.16 Gazeta Finansowa

Artykuł z Gazety Finansowej opisujący systemy i technologie informatyczne skierowane do małych i średnich firm farmaceutycznych:

systemy informatyczne dla farmacji, outsourcing, oprogramowanie dla sektora farmaceutycznegoFirmy farmaceutyczne zmieniają podejście do wykorzystania technologii informatycznych

Ewolucja teleinformatyki

Michał Tomaszewski

Firmy farmaceutyczne, obecne na rynku polskim, zmieniają podejście do wykorzystania technologii informatycznych w swojej działalności. Teleinformatyka ewoluuje z funkcji „zła koniecznego” do jednego z podstawowych narzędzi wspierania procesów wewnętrznych, komunikacji zewnętrznej oraz działań marketingowych firm sektora farmaceutycznego. Przemyślana inwestycja w nowoczesne, dedykowane narzędzia informatyczne zwiększa efektywność i jakość pracy, redukując zarazem całkowite koszty funkcjonowania przedsiębiorstw.

Małe i średnie przedsiębiorstwa farmaceutyczne

Małe i średnie firmy sektora farmaceutycznego zazwyczaj posiadają działy IT, które odpowiedzialne są za ogólny rozwój środowiska informatycznego i równocześnie korzystają z usług specjalistycznych firm w ramach wsparcia dla wybranych systemów lub wybranych elementów infrastruktury. Wykorzystanie zewnętrznego doradztwa i wsparcia technicznego obniża całkowite koszty utrzymania systemów, gwarantując jednocześnie dostęp do specjalistycznego zaplecza i wykwalifikowanej kadry inżynierskiej. Taki model operacyjny IT pozwala na świadome kształtowanie własnego środowiska teleinformatycznego i przeznaczanych na nią nakładów, jak również zapewnia wysoki stopień jakości i bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

Dostosowanie infrastruktury informatycznej do potrzeb organizacji

Specyfika funkcjonowania firm farmaceutycznych, opierająca się w dużym stopniu na zdalnej pracy przedstawicieli medycznych, wymusza konieczność dostosowania infrastruktury informatycznej do rozproszonej organizacji firmy. Przedstawiciele medyczni coraz częściej wykorzystują możliwość elastycznego i bezpiecznego połączenia z zasobami firmy poprzez wykorzystanie internetowych połączeń komórkowych trzeciej generacji oraz sieci VPN (Virtual Private Network). Takie rozwiązania dają szybki i ustandaryzowany dostęp do wszelkich niezbędnych informacji, takich jak materiały marketingowe i raporty umieszczane w systemach intra- i ekstranetowych, czy też możliwość uczestnictwa w wirtualnych szkoleniach dzięki narzędziom typu e-learning i web-learning. Technologie te ułatwiają także komunikację interpersonalną przez wykorzystanie zintegrowanych kanałów komunikacyjnych (np. elektroniczne usługi faksowe zintegrowane z pocztą e-mail, systemy obiegu dokumentów itp.) Przy wdrażaniu tego rodzaju usług IT bardzo ważną rolę odgrywa gwarancja dostępności i bezpieczeństwa wszystkich rozwiązań, dlatego słusznym jest skorzystanie przy ich tworzeniu z doświadczeń firm specjalistycznych.

Systemy umożliwiające systematyczne szkolenie pracowników

Przy specyfice pracy zdalnej i wynikających z niej problemów organizacyjnych i wysokich kosztów szkoleń stacjonarnych, coraz większym zainteresowaniem cieszą się systemy typu Web-Learning. Umożliwiają one systematyczne szkolenie pracowników zdalnych w dogodnym dla nich czasie i miejscu. Mniejsze koszty pojedynczego szkolenia przekładają się na zwiększenie liczby oraz częstotliwości szkoleń, zwiększając kompetencje i efektywność pionu sprzedaży. Narzędzia te pozwalają również na indywidualne profilowanie ścieżek nauczania w zależności od zainteresowań, specjalizacji oraz postępów, okresowe testowanie wiedzy, jak również bieżącą kontrolę wiedzy poszczególnych pracowników i zespołów.

Wzrost zainteresowania systemami analitycznymi i raportującymi

Zauważalny jest również dynamiczny wzrost zainteresowania systemami analitycznymi i raportującymi, integrującymi dane sprzedażowe i marketingowe pozyskiwane z różnych źródeł. Wysoka dynamika rynku farmaceutycznego wymaga precyzyjnej i szybkiej reakcji na zmiany trendów sprzedażowych oraz działania konkurencji. Liczne badania sprzedażowe i marketingowe, dostarczane są zazwyczaj w postaci elektronicznej. W zależności od dostawcy oraz profilu różnią się one formatem oraz zakresem zawartych w nich informacji. Powoduje to konieczność rozbudowy własnych hurtowni danych i systemów analitycznych oraz tworzenia coraz bardziej zaawansowanych i specjalizowanych systemów gromadzenia i przetwarzania danych.

Systemy informatyczne wspierające pracę działów marketingu

Kolejną grupą narzędzi są systemy informatyczne wspierające pracę działów marketingu firm farmaceutycznych. Coraz większa popularyzacja Internetu spowodowała dążenie do rozszerzania standardowych akcji marketingowych o formy przekazu elektronicznego. Niskie koszty działań promocyjno-reklamowych oraz ich szeroki zasięg powodują, że Internet staje się nowym, istotnym medium marketingowym dla szeroko pojętego sektora farmaceutycznego.

Rynek farmaceutyczny – rynek nasycony

Rynek farmaceutyczny jest typowym przykładem rynku nasyconego, dla którego największą skutecznością wykazują się akcje marketingowe kierowane do bezpośrednich i pośrednich odbiorców. Powstaje duża liczba portali produktowych leków oraz serwisów internetowych poświęconych chorobom. Stanowią one bogate źródło informacji dla pacjentów, jednocześnie będąc profilowaną powierzchnią reklamową. Portale specjalistyczne dla lekarzy i farmaceutów, z informacjami udostępnianymi zazwyczaj po zalogowaniu, pozwalają na personalizowanie reklamy bezpośredniej w zależności od specjalizacji oraz zainteresowań odbiorcy. Najczęściej serwisy produktowe oraz portale internetowe wykorzystują systemy zarządzania treścią CMS (Content Management System), dzięki którym możliwa jest szybka zmiana bądź aktualizacja publikowanych treści. Ich funkcjonalność często integrowana jest z modułami analitycznymi oraz specjalizowanymi narzędziami informatycznymi obsługującymi programy lojalnościowe i promocyjne oraz wspomagającymi rozwój społeczności internetowych.

Odpowiedni dobór narzędzi

Wartość dodana płynąca z wykorzystania poszczególnych narzędzi zależy od skali i specyfiki działania poszczególnych firm. Istotny tutaj jest odpowiedni dobór narzędzi i sposób ich wykorzystania w prowadzonym biznesie. Analogicznie do każdej innej gałęzi biznesu w dobie silnej konkurencji ważne jest przede wszystkim jak efektywnie wykorzystywać posiadane technologie informatyczne, a nie po prostu nimi dysponować.

Autor jest dyrektorem w Computer Consultant Association

Szukaj w serwisie

Newsletter